Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 września 2016

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 7/2016/2017 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej […]

Czytaj więcej...


ZEBRANIA Z RODZICAMI

6 września 2016

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami, które odbędą się: w środę 14 września 2016 r. o godz. 18:00 – klasy I – III oraz IVa w środę 21 września 2016 r. o godz. 18:00 – klasy IV – VI z wyjątkiem IVa Przed zebraniami prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią Statutu szkoły, który […]

Czytaj więcej...