Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 września 2017

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 7/2017/2018 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018       Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i § 5 Rozporządzenia MEN  z […]

Czytaj więcej...


Dokumenty

4 września 2017

W zakładce Szkoła/Dokumenty zostały zamieszczone dokumenty szkolne: regulamin porządkowy: http://sp2.murowana-goslina.pl/wp-content/uploads/2012/01/regulamin_porz%C4%85dkowy.pdf statut http://sp2.murowana-goslina.pl/wp-content/uploads/2012/01/STATUT_SP2_22_11_17.pdf  

Czytaj więcej...