Dyżury nauczycieli

Rok szkolny 2017/2018

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

18.10.1017 w godzinach 18:00 – 19:00

20.12.2017 w godzinach 18:00 – 19:00

21.03.2018 w godzinach 18:00 – 19:00

16.05.2018 w godzinach 18:00 – 19:00

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

13.09.2017 godz. 18:00

15.11.2017 godz. 18:00

24.01.2018 godz. 18:00

18.04.2018 godz. 18:00

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VII

13.09.2017 godz. 18:00

22.11.2017 godz. 18:00

24.01.2017 godz. 18:00

25.04.2018 godz. 18:00

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

Dyżury pedagogów

p. Justyna Bulińska – środa 17:00 – 19:00 sala 103H

p. Aleksandra Rogozińska – czwartek 16:00 – 18:00 sala 8D

Dyżur psychologa

p. Martyna Dziekan – poniedziałek 16:15 – 18:30 sala 103H

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30