Dyżury nauczycieli

Rok szkolny 2020/2021

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

28 października: 17:00 – 18:00

7 kwietnia: 17:00 – 18:00

Zebrania z rodzicami w klasach I-III”

16 września

3 lutego

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII

 23 września
10 lutego

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

Dyżury pedagogów

Dyżur psychologa

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30