Dyżury nauczycieli

Rok szkolny 2018/2019

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

24. 10. 2018 r.

12. 12. 2018 r.

27. 02. 2019 r.

8. 05. 2019 r.

 

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

 12. 09. 2018 r.

14. 11. 2018 r.

6. 02. 2019 r.

27. 03. 2019 r.

 

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII i 3OG

 19. 09. 2018 r.

21. 11. 2018 r.

30. 01. 2019 r.

27. 03. 2019 r.

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

Dyżury pedagogów

Dyżur psychologa

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30