Dyżury nauczycieli

Rok szkolny 2019/2020

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

– 20 listopada w godzinach 17:00-18:00

– 22 kwietnia w godzinach 17:00-18:00

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

 – 18 września – 17:00

– 22 stycznia – 17:00

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII

 – 11 września – 17:00

– 12 lutego – 17:00

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

Dyżury pedagogów

Dyżur psychologa

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30