Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca:

 

Członkowie:

 

Opiekunowie:

Natalia Hutek, Karina Hałas