NABÓR

Ogłaszamy nabór uzupełniający dla dziewcząt do wszystkich klas sportowych IV – VIII. Uczniowie zainteresowani proszeni są o pobieranie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły. Próby sprawnościowe odbędą się w sierpniu.