Plan zajęć pozalekcyjnych 2019/20 – I półrocze

Plan zajęć pozalekcyjnych znajduje w linku poniżej:

Plan_zajeć_pozalekcyjnych I półrocze 2019/2020