Oferta edukacyjna

ROK SZKOLNY 2017/2018 – I półrocze

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

KLASY I – III - plan_zajec_I – III

KLASY IV – VI – plan_zajec_IV – VI

 KLASY VII i ODDZIAŁY GIMNAZJALNE – plan_zajec_VII i OG