Rada Szkoły i Rada Rodziców

RADA SZKOŁY

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD „HENRYK” i „HENRYCZEK”
wersja obowiązująca od 1 września 2012 r.

KONTO RADY SZKOŁY: UWAGA! ZMIANA KONTA! (od 25.10.2016 r. obowiązuje poniższe)
86 1020 4027 0000 1502 1378 3404    PKO Bank Polski SA 

KONTO OGNISKA MUZYCZNEGO – wpłaty uczniów klas muzycznych:

67 9044 0001 0020 0200 0938 0001


RADA RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: