Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020.wykaz_podręczników_19_20

Przypominamy,  że rodzice kupują jedynie podręczniki do religii.