Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej o poszerzonym programie muzycznym:

Lista dzieci spoza obwodu przyjętych do klasy pierwszej:

Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu: