Uwaga! Projekt! (Szkoła Myślenia Pozytywnego- zadanie nr 1)

Kilka nauczycielek „Dwójki”, wraz ze swoimi uczniami, przystąpiło do projektu w ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego. Główny cel programu to dbałość o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. „Szkoła Myślenia Pozytywnego” to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o siebie, zdrowie i otoczenie”(1). Zespoły klasowe (2b, 2c, 3c, 4d, 5a, 6c, 6d, 8b, 8e) wykonały wrześniowe zadanie związane z komunikacją międzykulturową. Uczniowie doskonale się przy tym bawili, poznawali i miło spędzali czas. Cześć dzieci wykonała paszporty dla swoich koleżanek i kolegów. Pozostałe grupy skoncentrowały się na poznaniu krajów i nowych przyjaciół. Na zdjęciach widać zaangażowanie, uśmiechy na twarzach, czyli zadowolonych uczniów „Dwójki” i o to chodziło.

  1. https://www.programsmp.pl/

Zaangażowani nauczyciele: Paulina Dutkowska (tekst), Edyta Golankiewicz, Kamila Jakubowska, Angelika Nowak, Joanna Mikołajewicz, Krystyna Sadik, Monika Szczyra, Justyna Telicka, Marzenna Woltman

Paszporty-klasy-6d

Zdjęcie 1 z 14