19 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza wzięła udział w akcji Żonkile. Celem tej akcji w tym roku było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Symbolem akcji są żonkile – zaplanowano rozdanie ich w liczbie 450 tysięcy w całej Polsce. Liczba ta symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie jego największego przeludnienia – wiosną 1941 roku. Uczniowie klasy 5c pod opieką p. Adrianny Wtorkowskiej – Kubińskiej i p. Magdaleny Rusak przygotowali papierowe kwiaty i rozdali je uczniom oraz nauczycielom.

Sytuacja cywilów przebywających w czasie powstania w getcie warszawskim jest jednym z istotniejszych tematów, które są poruszane podczas całorocznego programu towarzyszącego obchodom 80. rocznicy wybuchu powstania. Również akcja Żonkile dedykowana jest cywilom – około 50 tysiącom kobiet, mężczyzn i dzieci przebywających w kryjówkach na strychach domów i podziemnych bunkrach w trakcie walk, a także w gruzach getta po upadku powstania. Przez wiele tygodni pozostawali nieuchwytni dla niemieckich żołnierzy, a ich opór był tak samo ważny, jak opór tych, którzy walczyli z bronią w ręku.
To właśnie im poświęcone zostały lekcje, które nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili lub przeprowadzą w swoich klasach. Ich scenariusze zbudowane są wokół opowiadania Katarzyny Ryrych Takich dwóch, jak nas trzech dla klas 4-8 oraz animacji Zdążyć przed Panem Bogiem dla klas 7-8.
O godzinie 12:00 cała społeczność uczciła minutą ciszy pamięć tych, którzy mieli odwagę walczyć o godność człowieka w nieludzkich czasach okupacji niemieckiej.

„Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecenia.”

Marek Edelman, I była miłość w getcie

 

Magdalena Rusak

Adrianna Wtorkowska-Kubińska