Dobra zabawa zamiast sprawdzianu

Czy zamiast sprawdzianu na kartce, testu znajomości lektur, może być dobra zabawa? Klasy 5 b i 5 d udowodniły, że zdecydowanie tak. Wiele wysiłku włożyli uczniowie w przygotowanie przedstawień na podstawie legend. Napisali scenariusze, opracowali scenografię i  muzykę, wykonali stroje. Sami wybrali formę. Były więc musicale, dramy, pantomimy… każda forma pomogła klasie utrwalić wiadomości o poznanych legendach. 

Takie lekcje to niezapomniane przeżycia. 
Opiekun lekcji 
Hanna Frelich 

Uczniowie-z-5b

Zdjęcie 1 z 1