Dokumenty

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021/2022

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, uchwalony 22 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 02.09.2021 r. – obowiązujący od 02.09.2021 r. – tekst jednolity – STATUT_SP2_02_09_2021

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (plik .pdf do pobrania)

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (plik .pdf do pobrania)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

klasy I – VIII szkoły podstawowej

technika (plik pdf do pobrania)

WOS (plik pdf do pobrania)

wychowanie fizyczne (plik pdf do pobrania)

plastyka (plik pdf do pobrania)

muzyka (plik pdf do pobrania)

matematyka (plik pdf do pobrania)

polski (plik pdf do pobrania)

niemiecki (plik pdf do pobrania)

fizyka (plik pdf do pobrania)

informatyka (plik pdf do pobrania)

historia (plik pdf do pobrania)

EDB (plik pdf do pobrania)

chemia (plik pdf do pobrania)

biologia (plik pdf do pobrania)

geografia (plik pdf do pobrania)

religia (plik pdf do pobrania)

edukacja wczesnoszkolna (plik pdf do pobrania)