Dokumenty

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2022/23

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, uchwalony 22 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 02.09.2021 r. – obowiązujący od 02.09.2021 r. – tekst jednolity –  STATUT SP2 1.09.2022

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (plik .pdf do pobrania)

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (plik .pdf do pobrania)

KONSULTACJE

konsultacje_22_23_II_półrocze

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

klasy I – VIII szkoły podstawowej

Edukacja wczesnoszkolna PZO_22_23_pdf

PZO_biologia_przyroda 22_23_pdf

PZO_wychowanie_fizyczne_22_23_pdf

PZO_WSO_22_23_pdf

PZO_technika_22_23_pdf

PZO_religia_22_23_pdf

PZO_plastyka_22_23_pdf

PZO_muzyka_22_23_pdf

PZO_matematyka_22_23_pdf

PZO_j_polski_22_23.pdf

PZO_j_niemiecki_22_23.pdf

PZO_j_angielski_22_23.pdf

PZO_informatyka_22_23.pdf

PZO_historia_22_23.pdf

PZO_geografia_22_23.pdf

PZO_fizyka_22_23.pdf

PZO_EDB_22_23.pdf

PZO_chemia_22_23.pdf