Dokumenty

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2020 (plik .pdf do pobrania)

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, uchwalony 22 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 29.08.2019 r. – obowiązujący od 01.09.2019 r. – tekst jednolity – STATUT_SP2_29_08_2019 (plik.pdf do pobrania)  

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (plik .pdf do pobrania)

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (plik .pdf do pobrania)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

klasy I – VIII szkoły podstawowej

matematyka (plik .pdf do pobrania)

j niemiecki (plik .pdf do pobrania)

WOS (plik .pdf do pobrania)

wychowanie fizyczne (plik .pdf do pobrania)

technika (plik .pdf do pobrania)

religia (plik .pdf do pobrania)

j angelski (plik .pdf do pobrania)

j polski (plik .pdf do pobrania)

muzyka (plik .pdf do pobrania)

plastyka (plik .pdf do pobrania)

informatyka (plik .pdf do pobrania)

edukacja dla bezpieczeństwa (plik .pdf do pobrania)

chemia (plik .pdf do pobrania)

historia (plik.pdf do pobrania)

geografia (plik .pdf do pobrania)

fizyka (plik .pdf do pobrania)

edukacja_wczesnoszkolna (plik .pdf do pobrania)

biologia_przyroda (plik .pdf do pobrania)