Dokumenty

SZKOLNY_PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_23_24

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, uchwalony 22 listopada 2017 r. ze zmianami z dnia 02.09.2021 r. – obowiązujący od 02.09.2021 r. – tekst jednolity – STATUT_SP2_04.09.2023

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (plik .pdf do pobrania)

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (plik .pdf do pobrania)

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (plik .pdf do pobrania)

Polityka_monitoringu_SP2

KONSULTACJE

konsultacje_23_24_II_półrocze

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

klasy I – VIII szkoły podstawowej

SWE_wychowanie_fizyczne_23_24

SWE_chemia_23_24

SWE_EDB_23_24

SWE_edukacja_wczesnoszkolna_23_24

SWE_fizyka_23_24

SWE_geografia_23_24

SWE_historia_23_24

SWE_informatyka_23_24

SWE_angielski_23_24

SWE_j_niemiecki_23_24

SWE_j_polski_23_24

SWE_matematyka_23_24

SWE_muzyka_23_24

SWE_plastyka_23_24

SWE_religia_23_24

SWE_technika_23_24

SWE_WSO_23_24

SWE_biologia_przyroda_23_24