DOWÓZ AUTOBUSAMI SZKOLNYMI

Informujemy, że dowóz autobusami szkolnymi odbywa się bez zmian w
stosunku do poprzedniego roku szkolnego, tzn.
dojazd:
Pławno 7:15, Starczanowo 7:33, Pławno 9:10
odjazd:
Pławno 13:45, Starczanowo 14:35, Pławno i Starczanowo 15:25

W środę 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego:
dojazd: Pławno 7:15, Starczanowo 7:35
odjazd: Pławno i Starczanowo o 11:30