Dydaktyka

Prowadzimy oddziały sportowe o profilu piłki siatkowej. Uczniowie z tych klas biorą udział w licznych rozgrywkach, szczególnie siatkarskich, osiągając znaczące sukcesy. Największe z nich to Mistrzostwo Polski w Minisiatkówce Dziewcząt (1996/97) i Mistrzostwo Wielkopolski w Piłce Siatkowej Chłopców w 2015 r. – inne na naszej stronie w zakładce sukcesy sportowe.

Na każdym poziomie jest u nas co najmniej jedna klasa o poszerzonym programie muzycznym. Dzieci mają dodatkowe zajęcia z umuzykalnienia, rytmiki. Uczą się grać na instrumentach (głównie na pianinie). Od kilku lat uczniowie klas o poszerzonym programie muzycznym prezentują koncerty tematyczne dla społeczności szkolnej, gminnej i z terenu powiatu i województwa. Największy z nich to koncert w ramach Turnieju Pro Sinfoniki, w którym od wielu lat zajmują pierwsze miejsce z wyróżnieniem, a w 2016 r. zdobyli GRAND PRIX w 48. Turnieju Pro Sinfoniki. W 2006 roku prezentowali zwycięski spektakl podczas gali wręczenia nagród Pro Sinfoniki w CK Zamek w Poznaniu. Natomiast w 2008 r. i w 2010 r. Koło MM z Murowanej Gośliny wystąpiło w auli UAM w Poznaniu prezentując się całej społeczności Pro Sinfoniki. 5 czerwca 2011 r. w hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie nasza Pro Sinfonika zaprezentowała widowisko teatralno-muzyczne „Od poloneza do kankana” a 16 czerwca 2012 r. widowisko teatralno-muzyczne „Bliskie spotkania III stopnia czyli dzieje muzyki”, które zostało też zaprezentowane 10 listopada 2012 r. w auli UAM w Poznaniu. Członkowie koła uczestniczą też w systematycznych wyjazdach na koncerty „Pro Sinfoniki” do Poznania. Corocznie doskonalą swoje umiejętności podczas „zielonych szkół”. W czerwcu 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej wystawili przedstawienie „Przez dziurkę od klucza czyli bajkowe obrazy dźwiękiem malowane”, które obejrzały dzieci i młodzież ze wszystkich goślińskich szkół i przedszkoli.

Pro Sinfonika zdobyła liczne nagrody. Najważniejsze z nich to: Puchar Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który uzyskaliśmy w 2011 roku oraz Nagroda Specjalna za całokształt działalności w 2010 roku (pianino), natomiast w 2012 r. Puchar Pamięci Prezesa Alojzego Andrzeja Łuczaka.

Otrzymaliśmy też podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (jako jedna z 13 szkół na 700) za działania podjęte przez szkołę w Roku Chopinowskim.

Odbywa się u nas wiele zajęć pozalekcyjnych, w tym koła zainteresowań w ramach różnych programów realizowaliśmy już program  „Kuźnia talentów. Rozwijamy wiedzę, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia naszych uczniów”. W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” odbywały się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, a także doposażyliśmy naszą bazę dydaktyczną w pomoce potrzebne do realizacji programów tych zajęć.

Wyjeżdżamy do teatru i na koncerty, na liczne wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze. Odbywają się u nas koncerty dla poziomów klas we współpracy ze szkołą muzyczną w Poznaniu, koncerty klas muzycznych, turnieje, zawody sportowe, przedstawienia.

Nauczyciele i uczniowie współpracując z rodzicami, realizują całodniowe zajęcia metodą projektów edukacyjnych: Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Dzień Patrona, Sportowe Igrzyska Dwójki, Dzień Kultury Brytyjskiej.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się organizowany już sześciokrotnie przez rodziców festyn „Piknik z Dwójką”.

Nauczyciele na lekcjach realizują dodatkowe programy samodzielnie napisane, np. podczas lekcji języka polskiego i godzin wychowawczych program dydaktyczno-wychowawczy „Jestem….” a podczas zajęć kształcenia zintegrowanego program pracy dydaktyczno-wychowawczej „Wychowanie przez dramę” czy „Przyjaciele Zippiego”.

Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach występując zespołowo (np. w Konkursie Powiatowym „Ortograficzne potyczki”, w konkursie gminnym wiedzy przyrodniczo-leśnej) lub indywidualnie (np. w „Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce”, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, w konkursie „Złota żabka”, w Ponadgminnym Konkursie Języka Angielskiego „Take on six”, w konkursach gminnych ortograficznych i matematycznych).

Od lat nasi uczniowie są laureatami powiatowych konkursów recytatorskich: „Jesienna zaduma” i „Wiosenne przebudzenie”.

Listy laureatów publikujemy w zakładce KONKURSY.

Organizujemy konkursy, np. Ponadgminny konkurs Języka Angielskiego „Take on six”, Gminny Konkurs „Bezpieczni na drodze”, Gminny Konkurs „Mistrz Rachunku”, Gminny Konkurs „W krainie baśni Andersena”, „Ja i moja mała Ojczyzna”.

Zdobyliśmy certyfikat „Szkoły z klasą’ już w pierwszym roku akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta RP. Od kilku lat uczestniczymy w programie społecznym organizowanym pod patronatem prezydenta RP „Szkoła bez przemocy’. Należymy też do Klubu Szkół Unicef.

Kilkukrotnie zdobyliśmy certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.za realizację programu edukacyjno-terapeutycznego ORTOGRAFFITTI.

W roku szkolnym 2011/2012 Rada Rodziców zdobyła wyróżnienie w Konkursie MEN „Mam 6 lat”. Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka”, który został nam wręczony przez panią wiceminister i panią kurator podczas Wojewódzkiej Gali finałowej konkursu.

Propagując edukację regionalną i działania proekologiczne realizujemy programy edukacyjnie, np. program „Przyrodnicze wędrówki”, dzięki któremu corocznie uczniowie wszystkich klas uczestniczą w wyjazdowych lekcjach przyrody o tematyce zależnej od poziomu (np. osada traperska, rezerwat wilków, Muzeum w Szreniawie, ścieżka dydaktyczna w Jeziorach). Kontynuujemy programy związane z segregacją śmieci, poznawaniem zasad gospodarki ściekami („Plusk”), „Sprzątanie świata”.

Od lat Dzień Ziemi spędzamy na zajęciach organizowanych w terenie – Puszcze Zielonka, gospodarstwa rolne w naszej gminie.

Realizując projekt ekologiczny szkoła zarejestrowała w Urzędzie Marszałkowskim użytek ekologiczny, pomnik przyrody znajdujący się w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka i kontynuuje opiekę nad nim.

Uczestniczyliśmy w programie prozdrowotnym Akademii Medycznej w Warszawie „SMS dla zdrowego serca”.

Odbywają się u nas wystawy tematyczne, przykładowo „Polskie stroje ludowe”, „Rzeźba ludowa”, „Murowana Goślina dawniej i dziś.”

Gościła u nas wystawa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, dzięki której mogły odbywać się ciekawe lekcje historii. Było to możliwe w ramach projektu unijnego „To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski”.

Odbywają się u nas ciekawe lekcje z udziałem zaproszonych gości, np. z leśnikami, lekarzami.

Niektóre lekcje, kółka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne odbywają się w pracowni komputerowej czy w Internetowym Centrum Multimedialnym w czytelni. Komputery są też w pracowni technicznej i w przyrodniczej – wykorzystuje się je podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego i z ekologii.

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego realizowane są (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w Miasteczku Ruchu Drogowego, które znajduje się na naszym boisku (mamy też rowery, znaki drogowe, kaski, kamizelki i programy komputerowe). Niedawno od WORDu w Poznaniu otrzymaliśmy komputery.

Organizujemy turnieje i zawody, również o charakterze ogólnopolskim (np. Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego). Szkoła zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacji sportowej powiatu poznańskiego, gdyż ma sukcesy w piłce siatkowej, lekkoatletyce, w piłce nożnej czy unihokeju.

Od roku szkolnego 2012/2013 komunikujemy się z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego.