Dyżury nauczycieli

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

7 września 2022r.

25 stycznia 2023r.

 

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII

14 września 2022r.

25 stycznia 2023r.

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30