Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

28 października: 17:00 – 18:00

7 kwietnia: 17:00 – 18:00

 

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

16 września

3 lutego

 

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII

 23 września

10 lutego

 

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

 

Dyżury pedagogów

Dyżur psychologa

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30