Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli (konsultacje z rodzicami)

17 listopada 2021r. godz.: 17:00 – 18:00

20 kwietnia 2022r.  godz.: 17:00 – 18:00

 

Zebrania z rodzicami w klasach I-III

8 września 2021r.

2 lutego 2022r.

 

Zebrania z rodzicami w klasach IV – VIII

15 września 2021r.

9 lutego2022r.

 

Dyżur Dyrektora Szkoły p. Mirosławy Szudery

podczas zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

 

Dyżury pedagogów

Dyżur psychologa

 

Gabinet pielęgniarski

czynny codziennie w godzinach 8:00 – 15:30