Działania i sukcesy

Dokonania, działania, sukcesy, osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie:

1. szeroka edukacja muzyczna:

· prowadzenie klas o poszerzonym programie muzycznym (ok. 200 uczniów uczących się gry na instrumencie);

· przygotowywanie i prezentowanie koncertów muzycznych i spektakli słowno-muzycznych w ramach turniejów organizowanych przez Ruch Muzyczny Pro Sinfonika – 15 razy pierwsze miejsce;

· informacja o widowisku prezentowanym przez szkołę w 2008 r. w ramach 40. Turnieju Pro Sinfoniki oraz działalności Pro Sinfoniki zawarta w oświadczeniu poselskim pani poseł Bożeny Szydłowskiej, wygłoszonym na 15 posiedzeniu Sejmu RP w maju 2008 r.;

· wystawienie przedstawienia „Adwentowy kalendarz” dla wszystkich uczestników Pro Sinfoniki w grudniu 2008 r. – 4 razy prezentowany spektakl w auli UAM w Poznaniu oraz przedstawienia „Pro Sinfonika jedzie do Paryża” w maju 2010 r., „Bliskie spotkania trzeciego stopnia czyli dzieje muzyki” w listopadzie 2012 r.;
– wystawienie w hali sportowo-widowiskowej w Murowanej Goślinie widowisk teatralno-muzycznych dla ponad 500 widzów w czerwcu 2011 r. i w czerwcu 2012 r. oraz w październiku 2014 r. oraz w czerwcu 2016 r. przedstawienia „Przez dziurkę od klucza czyli bajkowe obrazy dźwiękiem malowane” dla ok. 2000 uczniów i przedszkolaków;

· prezentowanie koncertów na terenie szkoły, gminy, powiatu, przygotowywanie uroczystości, imprez, m. in. w Parku Wilsona w Poznaniu (we współpracy z Urzędem Miasta Poznania), w szkole w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncerty okolicznościowe, przeglądy w Owińskach, Pobiedziskach, itd.

· comiesięczne (sobotnie) wyjazdy dużej grupy uczniów (ok. 220 osób) do Poznania na koncerty prezentowane w auli UAM w Poznaniu w ramach Ruchu Muzycznego Pro Sinfoniki,

· organizowanie warsztatów artystycznych i „zielonych szkół” dla uczniów klas muzycznych;

· przez kilka lat comiesięczne koncerty tematyczne dla uczniów (ok. 250 uczniów rocznie) prezentowane przez Biuro Koncertowe na terenie szkoły, a ostatnio realizowane we współpracy ze szkołą muzyczną z Poznania;

2. rozwój sportu:

· prowadzenie klas sportowych o profilu siatkarskim;

· coroczne organizowanie Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego (już 19 edycji, corocznie udział 200 – 300 uczniów z całej Polski);

· udział w rozgrywkach w siatkówce organizowanych przez SZS Wielkopolska (sukcesy do poziomu województwa) oraz w innych dziedzinach sportu (biegi, czwórbój, piłka nożna, unihokej) – sukcesy na szczeblu gminy, powiatu, rejonu – w roku 2015 – mistrzostwo powiatu i rejonu zarówno chłopców, jak i dziewcząt,

– zdobycie Mistrzostwa Wielkopolski w Siatkówce Chłopców w roku 2015 r. i udział w Mistrzostwach Polski,

· zdobywanie wysokich miejsc w sportowym współzawodnictwie szkół podstawowych w powiecie (np. II miejsce w powiecie w roku szkolnym 2004/2005);

– zdobycie przez szkołę zbiorowej odznaki „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” przyznanej z okazji 60-lecia WZS;

· udział uczniów w licznych zawodach, turniejach siatkarskich na terenie kraju oraz organizacja obozu sportowego;

· organizowanie Sportowych Igrzysk Dwójki – coroczna impreza dla wszystkich uczniów – formuła na wzór olimpiady (znicz, medale itp.);

3. edukacja ekologiczna:

· realizowanie programów i projektów ekologiczno-przyrodniczych, np. „Przyrodnicze wędrówki” – coroczny wyjazd wszystkich uczniów na zajęcia w terenie wg tematycznie określonego schematu (poszczególne poziomy klas wyjeżdżają na określone zajęcia), projekt edukacyjny w ramach konkursu WKO w Poznaniu pt. „Skarby polskiej ziemi – blisko, bliżej, najbliżej”, prezentowanie osiągnięć szkoły na forum powiatu i podczas warsztatów organizowanych przez WKO w Poznaniu;

· zajęcia w terenie w Dniu Ziemi (zajęcia tematyczne dla poszczególnych poziomów klas), akcja „Sprzątanie świata”, udział w Święcie Drzewa;

· współpraca z nadleśnictwami (np. Drzwi otwarte w Łopuchówku), współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Puszcza Zielonka (wyjazdy, akcje);

· aktywne włączanie się w zewnętrzne projekty przyrodnicze, ekologiczne, prozdrowotne, np. Plusk, segregacja śmieci, zbiórka makulatury, baterii, projekty Sanepidu;

· udział w zewnętrznych konkursach przyrodniczych, np. „Miasta świata” pod patronatem UNESCO – klasa IIb zajęła III miejsce w Polsce;

· organizowanie konkursów przyrodniczych np. „Gminny Konkurs „Las i jego mieszkańcy w Polsce”, udział uczniów w przyrodniczych konkursach gminnych (z sukcesami);

· prowadzenie lekcji przyrody z wykorzystaniem metod aktywizujących i nowoczesnych środków dydaktycznych – wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zajęcia pozalekcyjne (doświadczenia),

4. jakość edukacji:

· uzyskiwanie wysokich wyników w sprawdzianie umiejętności (najwyższy 31,2 pkt) – od lat stanin 7 lub 8,

· coroczne opracowywanie i realizowanie programu doskonalącego w zakresie przygotowania uczniów do sprawdzianu umiejętności, obejmującego m. in. wewnętrzne badania umiejętności dla poziomów klas: IV, V, badania DUMa klas V, a także udział w OBUT (Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów) dla klas III oraz próbne klas VI, a także zadania dla wszystkich nauczycieli;

· praca z uczniem zdolnym:
– udział uczniów (z sukcesami) w różnorodnych konkursach wojewódzkich, powiatowych, gminnych – liczne sukcesy, w tym laureaci Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w 2013 i 2014 r. , corocznie laureaci (w 2015 r, aż trzech) w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce,
– szeroka oferta konkursów szkolnych dla uczniów różnych klas,
– zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,

· organizowanie konkursów ponadszkolnych:
– w 2008 r. i w 2011 r. szkoła była organizatorem etapu powiatowego XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, w roku 2011 etapu powiatowego Jubileuszowego XV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, a w 2013 r. etapu rejonowego XVII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
– w 2008 r. szkoła włączyła się w organizację finału wojewódzkiego XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się w Murowanej Goślinie
Gimnazjum nr 1),
– od 15 lat organizujemy Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „TAKE ON SIX” dla uczniów klas V – VI z rejonu Poznania,
– od 15 lat organizujemy gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunku”,
– jesteśmy organizatorami etapu gminnego Powiatowego Konkursu „Ortograficzne potyczki”,
– organizujemy Gminny Konkurs „Bezpieczni na drodze”,

· realizowanie dodatkowych projektów zgłaszanych do konkursów organizowanych przez WKO w ramach programów wyrównywania szans edukacyjnych, np. projekt „Kuźnia talentów” (zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania), projekt „Bliżej kultury” (wyjazdy do teatru i na koncerty), projekt „Rozwijamy uzdolnienia, zainteresowania i zamiłowania uczniów”;

· wdrażanie wewnętrznych programów edukacyjnych:
– realizacja autorskich programów nauczania (np. edukacja muzyczna w klasach I – III, wychowanie fizyczne w klasach sportowych),
– programy dydaktyczno-wychowawcze poszczególnych nauczycieli, np. „Wychowanie przez dramę”, „Moja miejscowość Murowana Goślina, mój Region Wielkopolska – czyli o moich korzeniach”;
– programy edukacyjne realizowane przez zespoły nauczycieli, np. program ścieżki ekonomicznej realizowany na lekcjach matematyki,

· praca z uczniem z trudnościami:
– zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawczo-dydaktyczne, gimnastyka korekcyjna,
– kilkukrotne zdobycie „Certyfikatu ORTOGRAFFITI” przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji,

· wdrażanie technologii informacyjnych i komputerowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych:
– realizowanie zajęć w pracowni komputerowej pozyskanej ze środków EFS, tj. 11 czerwca 2008 r. nasza szkoła otrzymała pracownię w ramach EFS w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” realizowanego przez MEN; składa się ona z 10 komputerów dla uczniów i serwera podłączonych do Internetu, drukarki, skanera oraz komputera przenośnego i projektora multimedialnego do prowadzenia zajęć w różnych salach
– wykorzystanie laptopów i projektorów multimedialnych podczas zajęć różnych przedmiotów i różnych spotkań, zebrań,
– wyposażenie w komputery pracowni technicznej, przyrodniczej, językowej oraz sal do prowadzenia zajęć wyrównawczych, logopedycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych, szczególnie cieszy pracownia zasponsorowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu – 10 szybkich komputerów z dużymi monitorami;
– działanie w czytelni dwóch Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej, ogólnodostępnych dla uczniów, pozyskanych ze środków EFS w 2006 r. i 2007 r. w ramach programu MEN „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej”; każde centrum składa się z 4 komputerów podłączonych do Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego,
– uruchomienie na terenie szkoły Gminnego Miasteczka Ruchu Drogowego do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego, pozyskanego od sponsora (WORD w Poznaniu) – boisko z trasami, znakami drogowymi, rowery, komputery, programy,
– funkcjonowanie sali językowej z odpowiednim nagłośnieniem i sali do odbioru kina domowego

· realizowanie całodniowych zajęć dla całej szkoły metodą projektów, np. Dzień Patrona (tradycyjny ceremoniał z korowodem przebierańców, festynem z udziałem rodziców, Turniejem Sienkiewiczowskim), Dzień Teatru, Dzień Ziemi, Dzień Sportu

– realizowanie projektów unijnych dotyczących indywidualizacji nauczania w klasach I – III w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 (zakładka projekty UE)

– realizowanie projektu UE „eSzkołą Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

5. praca wychowawcza:

· od kilku lat udział szkoły w ogólnopolskim programie społecznym „Szkoła bez przemocy” pod patronatem prezydenta RP i realizowanie zadań z tego wynikających;

· realizowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – projektu przeciw uzależnieniom (patronat MEN),

· przynależność do Klubu Szkół Unicef – udział w ogólnopolskich akcjach np. „Na ratunek dzieciom w Kongo”; „Pomoc dla Afryki”.

· zbiórki zabawek, pieniędzy, aukcje, loterie itp. z przeznaczeniem na pomoc dla schronisk dla zwierząt;

· zbiórka kasztanów i przekazanie jako karmy dla zwierząt,

· zbiórka SKO,

· zdobycie „Certyfikatu Szkoły Zaangażowanej Społecznie” za przeprowadzenie akcji „Rodzina-Rodzinie”, przyznawanego przez Centrum Projektów Edukacyjnych;

· zawieranie kontraktów z uczniami (i ich rodzicami) sprawiającymi problemy wychowawcze,

· pomoc psychologa i pedagoga,

· wszechstronna współpraca z rodzicami – zebrania (często warsztatowe, tematyczne), dyżury nauczycielskie, imprezy klasowe, imprezy szkolne, wyjazdy, rozmowy indywidualne, pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły, udział w działaniach szkoły,

– festyn „Piknik z Dwójką” – coroczna impreza organizowana przez Rade Rodziców i Radę Szkoły

6. inne dokonania:

· dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, n. in. poprzez szeroką edukację kulturalną (wyjazdy na lekcje teatralne, muzealne, filmowe), turystyczną i regionalną (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy, biwaki, „zielone szkoły”, spotkania przy ognisku),

– zdobycie certyfikatu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka” i wyróżnienia w konkursie MEN „Mam 6 lat”;

· duża aktywność nauczycieli:
– działanie stałych komisji (np. wychowawcza, oceniania, statutowa),
– działanie zespołów samokształceniowych,
– działanie zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale,
– praca zespołów doraźnych powoływanych do realizacji konkretnych zadań, np. do organizacji 20-lecia szkoły (m. in. wystawienie przedstawienia dla uczniów przez nauczycieli z samodzielnie przygotowanymi kostiumami), 25-lecia szkoły – np. wspólny występ uczniów (układy rytmiczne) i nauczycieli (chór) w specjalnym programie o szkole,

· współpraca z różnymi instytucjami, np. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Klub Honorowych Dawców Krwi „Gośliniacy”(np. wspólna organizacja finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), świetlica środowiskową „Dom Radości”, OPS,

· promocja szkoły:
– stała współpraca z redakcją „Biuletynu Samorządowego”, dostarczanego do wszystkich mieszkańców Murowanej Gośliny – systematyczne
informowanie o działaniach szkoły, osiągnięciach uczniów,
– współpraca z gminną stroną internetową,
– prowadzenie szkolnej strony internetowej, wydawanie gazetki szkolnej „Dwójka”,

· działalność Rady Szkoły i Rady Rodziców – aktywne włączanie się rodziców w działania szkoły, pomoc w jej funkcjonowaniu, sponsoring, wspólne planowanie przedsięwzięć, sprawne wypełnianie zadań statutowych,

· aktywność Samorządu Uczniowskiego – podejmowanie wielu akcji, zbiórek m. in. wymienionych w punkcie o pracy wychowawczej, a także współorganizowanie imprez szkolnych,

· współpraca z innymi szkołami, przedszkolami, nie tylko z terenu gminy.