Dzień czystego powietrza

14 listopada przypada Dzień Czystego Powietrza. W tym dniu, szczególną uwagę zwraca się na to, jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. W ramach tego dnia, uczniowie uczestniczyli w lekcji wychowawczej poświęconej tematom dotyczącym naszej atmosfery. Mówiliśmy o smogu, jego konsekwencjach zdrowotnych oraz ekologicznych źródłach ciepła w gospodarstwach domowych. Uczniowie zapoznali się z modelami elektrowni OZE.

 Dodatkowo na korytarzu, przy głównym wejściu do szkoły, wywieszono gazetkę, która przypomina o tym jak ważne jest czyste powietrze.
 
Działanie zrealizowane w ramach „Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – „Fundusz ekologii”. Zostało sfinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, w formie dotacji, w kwocie 8 000 zł.
Monika Szczyra
Katarzyna Woroch