Konkursy

I KONKURS RECYTATORSKI
„O laur Sienkiewicza”

Karta Zgłoszenia Uczestnika

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem turnieju recytatorskiego jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród uczniów.
2. Konkurs odbywać będzie się w dwóch etapach:

I etap: eliminacje szkolne do 18 marca 2022 r.
do 31 marca 2022 r. szkoły przesyłają nagrania recytacji wybranych fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza (czas recytacji ok. 5 min).

Komisja konkursowa dokonuje przeglądu i wyboru 3 najlepszych recytacji w każdej kategorii wiekowej:
grupa pierwsza: klasy 4-6 szkoły podstawowej
grupa druga: klasy 7-8 szkoły podstawowej
grupa trzecia: uczniowie szkół średnich

22 kwietnia 2022 r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie zostanie umieszczona informacja o zwycięzcach, którzy zakwalifikowali się do finału. https://sp2.murowana-goslina.pl

II etap: finał 5 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3
W sytuacji zaostrzenia ograniczeń pandemicznych organizator przygotuje prezentację zwycięskich recytacji i zamieści ją na stronie szkoły.

3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzech uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
4. Uczestnik przygotowuje jeden fragment wybranego utworu prozatorskiego Henryka Sienkiewicza.
5. Kryteriami, według których członkowie jury oceniają prezentacje, będą: kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny, znajomość tekstu.
6. Zwycięzca otrzyma Laur Sienkiewicza – Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
7. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na karcie uczestnika (druk w załączeniu) do 16 marca 2022 r., na adres: sienkiewicz.konkurs@gmail.com
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca finału.