Kreatywnie w klasie 2d

Zajęcia plastyczne, techniczne i kreatywne są okazją do rozwijania wyobraźni uczniów. Podczas jednej z lekcji dotyczącej sposobów wykorzystywania odpadów, uczniowie tworzyli „ Śmieciowe potwory” z surowców wtórnych.

Natomiast na lekcji z edukacji przyrodniczej dzieci poznawały walory lasu, jego mieszkańców oraz rośliny, które można znaleźć w lesie. Następnie odbyły wycieczkę do lasu podczas której zbierały potrzebne materiały do wykonania makiety lasu. Były to bardzo udane zajęcia, gdyż uczniowie świetnie się bawili, a przy okazji mogli w sposób praktyczny utrwalić wiedzę dotyczącą ekologii i przyrody.

Teresa Zenobia Wojtkowiak

Nasze-prace-2d

Zdjęcie 1 z 7