Modele rzeźb terenu w klasach piątych

Uczniowie klas 5 w celu utrwalenia wiadomości dotyczących barw hipsometrycznych i form ukształtowania terenu wykonali modele rzeźby terenu. Dzieci stworzyły modele: gór, kotlin i dolin rzecznych. Uczniowie podczas prezentacji swojej pracy wykazali się wiedzą na temat ukształtowania powierzchni ziemi. Dzieci potrafią określić, które formy terenu są wklęsłe, a które wypukłe; jakimi barwami zaznacza się na mapie: niziny, wyżyny, góry czy obszary wodne. Wiedzą od jakich wartości m n.p.m. zaczynają się niziny, wyżyny i góry. Nie są im obce pojęcia takie jak poziomica i depresja. Do wykonania prac uczniowie wykorzystali przeróżne materiały m.in. plastelinę, masę solną, gips, papier. Przedstawione prace zadziwiają starannością wykonania i stanowią doskonałą pomoc w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności.

Monika Szczyra