POMAGAJ Z DWÓJKĄ

Po raz kolejny w naszej szkole została przeprowadzona akcja charytatywna “Opatrunek na Ratunek”, pod patronatem fundacji Redemptoris Missio. Przez okres około  3 miesięcy nasi uczniowie wraz z rodzicami mogli ofiarować cząstkę swego serca dla potrzebujących dzieci z innego kontynentu. Akcja polegała na zebraniu bandaży, gazy, opatrunków, rękawiczek chirurgicznych, kompresów niezbędnych dla medycznej opieki.  

Pomagając innym uczymy się pewnych wartości, współpracy, solidarności z potrzebującymi, staramy się zrozumieć jakie uczucia mogą towarzyszyć takiej osobie.  
Z całego serca pragnę podziękować całej szkolnej społeczności za czynny udział w przeprowadzeniu akcji charytatywnej, szczególnie klasie 7 C, której uczniowie pomagali przy pakowaniu, liczeniu darów serca.  

Nasza szkoła została oznaczona odznaką “Szkoła z Misją”, rzeczywiście tak jest. Nasza szkoła ma bardzo poważną misję wychować dzieci i młodzież na samodzielnych, odważnych, wiedzących w jakim kierunku mają podążać. Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły, abyśmy pamiętali o swojej Misji każdego dnia! 

Walerij Czistiakow