PROJEKT EKOLOGICZNY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 8000zł.

Suma ta przeznaczona jest na proekologiczne działania, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem naszego środowiska. W ramach projektu, uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach o tematyce związanej z ekologią. Końcowym działaniem będzie organizacja pikniku, którego tematem przewodnim będzie ochrona środowiska.
 
Katarzyna Woroch
Monika Szczyra