Przywołujemy wiosnę na kółku decoupage

Jak dobrze, ze nasze zajęcia odbywają się już stacjonarnie. Możemy wymieniać się pomysłami,
wzajemnie uczyć, poznawać nowe techniki i preparaty. Na tych zajęciach staraliśmy się „zaczarować
wiosnę” i przygotowaliśmy doniczki do wiosennych kwiatów . Byłyśmy naprawdę zadowolone z
efektu naszej pracy .
Opiekun koła
Hanna Frelich

Maja-i-jej-praca

Zdjęcie 1 z 10