Rada Szkoły i Rada Rodziców

RADA SZKOŁY

przewodniczący: p. Michał Bejma

p. Justyna Radomska

p. Natalia Rogalska-Niżnik

p. Joanna Runka

p. Karina Hałas

p. Paulina Dutkowska

p. Joanna Mikołajewicz

p. Justyna Telicka

Jeremi Wit Dolata

Magdalena Hałas

Zofia Krankiewicz

Ignacy Sikorski

 

 

KONTO RADY SZKOŁY: UWAGA! ZMIANA KONTA! (od 25.10.2016 r. obowiązuje poniższe)
86 1020 4027 0000 1502 1378 3404    PKO Bank Polski SA 

KONTO OGNISKA MUZYCZNEGO – wpłaty uczniów klas muzycznych:

67 9044 0001 0020 0200 0938 0001


RADA RODZICÓW

przewodniczący: p. Michał Bejma