Rada Szkoły i Rada Rodziców

RADA SZKOŁY

przewodniczący: p. Michał Bejma

p. Agata Gramacka

p. Justyna Radomska

p. Natalia Rogalska-Niżnik

p. Karina Hałas

p. Katarzyna Fic

p. Katarzyna Wysocka

p. Danuta Żywila-Świerc Czarnecka

Nadia Dolata

Marcelina Fic

Maja Herman

Kaja Różycka

 

KONTO RADY SZKOŁY: UWAGA! ZMIANA KONTA! (od 25.10.2016 r. obowiązuje poniższe)
86 1020 4027 0000 1502 1378 3404    PKO Bank Polski SA 

KONTO OGNISKA MUZYCZNEGO – wpłaty uczniów klas muzycznych:

67 9044 0001 0020 0200 0938 0001


RADA RODZICÓW

przewodniczący: p. Michał Bejma