Ślubowanie MSU

W dniu 21.10.2022 r. odbyło się ślubowanie Mini Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 2 i 3 wytypowali swoich przedstawicieli, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą reprezentować najmłodszą społeczność naszej szkoły, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, przestrzegać regulaminu szkoły, dawać dobry przykład postaw uczniowskich a także dbać o pozytywną atmosferę wśród uczniów. Członkowie MSU biorą także udział w różnych uroczystościach/akcjach szkolnych bądź są ich organizatorami. We wrześniu z okazji Dnia Chłopaka, dziewczynki odczytały życzenia przy pomocy radiowęzła a w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, MSU dostarczył pracownikom Szkoły kartki z życzeniami, które zostały wykonane przez uczniów klas 1-3. Przed nami jeszcze wiele miesięcy i dużo pomysłów do zrealizowania, w związku z czym, liczymy na owocną współpracę i nowe pomysły na nietuzinkowe akcje szkolne. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają uczniów z klas 1-3, którzy podpisują Akt Ślubowania w związku z ich wstąpieniem do Mini Samorządu w roku szkolnym 2022/23  

 

Opiekunowie Mini Samorządu Uczniowskiego 

Agnieszka Laurentowska 

Sylwia Paczkowska 

Podpisy-cd

Zdjęcie 1 z 5