ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca. Został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdego roku odbywa się pod innym hasłem. Woda dla dobrobytu i pokoju to tytuł tegorocznych obchodów. W naszej szkole jest ten dzień obchodzony we współpracy z Polską Akcją Humanitarna (PAH). Uczniowie na lekcjach wychowawczych zdobyli mnóstwo nowych informacji dotyczących zasobów wodnych na świecie, problemów z jakimi borykają się ludzie z terenów, na których nie ma dostępu do bieżącej wody, ilości wody potrzebnej do wyprodukowania żywności i przedmiotów codziennego użytku. Uczniowie oglądali film edukacyjny o wodzie, który później został omówiony. Wypełnili karty pracy. Na holu szkolnym zorganizowano gazetkę nawiązującą do tematu Światowego Dnia Wody.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie po tych lekcjach będą jeszcze bardziej dbać o zasoby wody na naszej planecie. 

Monika Szczyra