Święto Niepodległości

Święto Niepodległości uczniowie klas 1-3 uczcili w naszej szkole przy pomocy artystycznych środków wyrazu. Z ich prac Mini Samorząd Uczniowski przygotował z pomocą opiekunów barwne patriotyczne gazetki.

gazetka-2

Zdjęcie 1 z 3