Święto Patrona

Po trzyletniej przerwie, wreszcie, udało nam się powrócić do długoletniej tradycji naszej szkoły –   obchodów Dnia Patrona.  

 6 maja mieszkańców osiedla zaskoczył widok kolorowego, wesołego pochodu uczniów Dwójki. Wśród maszerujących uwagę, na pewno, przykuwały postacie z utworów Henryka Sienkiewicza. Obserwujący mogli dostrzec Stasia  i Nel, Kalego, Meę oraz Janka Muzykanta. Pozdrawiał ich również Neron  ze swoim dworem, a także bohaterowie Trylogii i Krzyżaków. 

Po powrocie do szkoły uczniowie prezentowali swoje pomysłowe przebrania, a następnie chętnie wykonywali przygotowane dla nich ciekawe  i różnorodne zadania. Dzieci z klas 1-3 poznawały Janka Muzykanta. Czwartoklasiści z zapałem lepili słonie, zaś piąto-  i szóstoklasiści sprawdzali, czy udałoby im się wytrwać w trakcie wędrówki przez pustynię i puszczę. Młodzież z klas siódmych doskonale się bawiła, wykonując  zadania podczas gry terenowej, a ósmoklasiści głowili się, jak wyjść z pokoju zagadek, wykonując polecenia dotyczące Latarnika. 

Wszyscy dobrze się bawili. 

Paulina Dutkowska i Marzenna Woltman 

Przygotowania-do-pochodu

Zdjęcie 1 z 3