BIP

http;//www.bip.gov.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła jest publiczna, ośmioklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Katarzyna Haręza-Fic
Powołani zostali też wicedyrektorzy – mgr Kamila Szóstak, mgr Magdalena Alwin-Głodek, mgr Justyna Telicka

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel
 • główna księgowa
 • inspektor ds. kadr i płac
 • sekretarz
 • woźny
 • konserwator

DANE PODMIOTU W SEKTORZE REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 631576711
Numer NIP 7772398124
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM H.SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1988-10-17
Data rozpoczęcia działalności ** 1988-10-17
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

źródło: http://stat.gov.pl/regon/

MAJĄTEK SZKOLNY

Budynek i teren:

Na majątek szkolny składa się:

 • dwupiętrowy budynek
 • boisko
 • teren zielony
 • plac zabaw

Wyposażenie:

W szkole funkcjonują:

 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • gabinet pedagoga/psychologa
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • gabinet pielęgniarski
 • pracownie informatyczne
 • sale przedmiotowe i sale lekcyjne

REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Redaktor strony BIP:

mgr Katarzyna Haręza-Fic

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goślina

tel./fax: 618122977

mail: sp2@murowana-goslina.pl

Lokalizacja na mapie

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretariat szkoły czynny jest od wtorku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00, w poniedziałek w godz. 7;00 – 17;00 i w piątek w godz. 7:00 – 13:00

PROWADZONE REJESTRY

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Informacja dla Uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul Gen. T. Kutrzeby 3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tsosnowski@odomax.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane będą przekazywane organowi prowadzącemu tj. Gminie Murowana Goślina z siedzibą przy placu Powstańców Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny tj. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Dane są przekazywane do systemu Informacji Oświatowej.

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne.

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

mgr Katarzyna Haręza-Fic – tel. 618122977, mail: 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI: http://sp2.murowana-goslina.pl/deklaracja-dostepnosci/

Raport o stanie dostępności: GUS Raport -zD

aktualizacja deklaracji dostępności 31 marca 2023

STATUTOWE DOKUMENTY SZKOLNE
http://sp2.murowana-goslina.pl/dokumenty/

Statut STATUT_SP2_1_09_2022
SPW-P Szkolny program wychowawczo profilaktyczny 2021
   

 

   

OGŁOSZENIA

 

PRZETARGI

Zamawiający informuje, że w dniu 16.12.2022 r. ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne pn.: „USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZ W MUROWANEJ GOŚLINIE”
 

Identyfikator postępowania

 
461753b2-c1a4-4998-8e05-346cc6078a6a
 
Poniżej link do postępowania:
 
 
 
Termin składania ofert: 23.12.2022 r. godz. 11:00
 
Termin otwarcia ofert:23.12.2022 r. godz. 12:00

 

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny – pozycji SZKOŁA a następnie „BIP” lub symbol graficzny z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.

W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych można posłużyć się modułem wyszukującym na witrynie głównej strony podmiotu.

Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Wytworzył: Mirosława Szudera 2012-03-03
Udostępnił: Mirosława Szudera 2012-03-03
Zmodyfikował: Marek Głodek 2022-01-31