„Torfowiska, a zmiany klimatu”

26 września klasy ósme wraz z opiekunami udały się do Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, aby wziąć udział w wykładzie ekologiczno-przyrodniczym pt. Torfowiska, a zmiany klimatu 

Wykład prowadzony był przez prof. Mariusza Lamentowicza z Wydziału Nauk Geograficzno-Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Uczniowie dowiedzieli się, gdzie w Polsce i na świecie występują torfowiska, jak ważną rolę pełnią w odniesieniu do zachodzących zmian klimatycznych. Usłyszeli też o tym, co zagraża istnieniu torfowisk oraz jakie sami mogą podjąć działania, aby przyczynić się do ich zachowania.  

Ciekawostką dla uczniów była informacja, gdzie w Murowanej Goślinie możemy podziwiać torfowiska.  

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli dotknąć profilu wydobytego z torfowiska wysokiego Bagna Kusowo. 

Małgorzata Grunwald