Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych

13 października 2021r. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona naszej szkolnej społeczności. Byli z nami wprawdzie już od pierwszego września, ale egzamin na ucznia mieli zdać właśnie tego dnia, w obecności rodziców i zaproszonych gości.

A wszystko zaczęło się od uroczystości na sali gimnastycznej.  Uczniowie każdej klasy,  ubrani w galowe stroje i  w kolorowe chusty, zostali wprowadzeni przez swoich wychowawców do czekających już na nich gości. Klasę 1a wprowadziła pani Justyna Szymkowiak, klasę 1b pani Kamila Jakubowska, klasę 1c pani Joanna Mikołajewicz, klasę 1d pani Teresa Zenobia Wojtkowiak, zaś  klasę 1e pani Marta Zielińska. Pierwszaki powitane zostały przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego i koleżanki z klasy 4c. Na początku dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze i piosenki. Akompaniowała im pani Alicja Duszczyk. Po części artystycznej, wprowadzony został sztandar naszej szkoły, a w jego obecności dzieci zaśpiewały hymn i złożyły uroczyste ślubowanie:

„Wchodząc do społeczności szkolnej- ślubujemy:

-dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły

-starać się być dobrym kolegą

-uczyć się, jak kochać Ojczyznę

-myśleć o sobie, że jestem ważny

-marzyć każdego dnia

-być uważnym

-mieć otwarte serca na wszystkich ludzi

Ślubujemy!”

 

Także rodzice złożyli uroczystą przysięgę w obecności swoich dzieci:

 

„Mam dziecko w szkole.

Będę się starać:

-pamiętać, że moje dziecko jest wspaniałym darem,

-słuchać uważnie o czym mówi,

-pamiętać, że każdy ma prawo do błędów,

-cenić w dziecku to, co w nim najlepsze,

-kochać je i wspierać,

-cieszyć się jego dzieciństwem.

Przyrzekamy!”

 

Później nastąpił uroczysty moment pasowania na ucznia. Pani dyrektor Mirosława Szudera pasowała każdego ucznia wielkim zielonym ołówkiem. Przedstawiciele Rady Rodziców: pan Michał Bejma i pani Natalia Rogalska- Niżnik wręczyli dzieciom tarcze szkolne.  

Po oficjalnej części klasa 1c zaprezentowała układ taneczny, który przygotowała pod kierunkiem pani Katarzyny Łukaszewicz. Był też czas na przemówienie pani dyrektor Mirosławy Szudery, wiceburmistrza Radosława Szpota oraz życzenia i prezenty od kolegów ze starszych klas. Ci ostatni wręczyli przygotowane przez uczniów ze starszych klas, zakładki do książek.  

Po tej części, pani dyrektor zaprosiła uczniów oraz gości do szkolnych sal, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez niezastąpionych rodziców. Bardzo cieszymy się, że tym razem mogliśmy razem z nimi świętować tak ważny dla nas wszystkich dzień.

Dzieci, będąc już w salach,  podpisały akt ślubowania oraz otrzymały legitymacje szkolne. A później mogły wspólnie z  rodzicami i wychowawcą świętować. To był bardzo miły, pełen wrażeń dzień!

 

W imieniu wychowawców klas pierwszych składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji uroczystości pasowania na ucznia.

Kamila Jakubowska

received_996462930916809

Zdjęcie 1 z 28