Wielkopolska bez tajemnic

Wśród licznych konkursów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych niewiele znajdziemy takich, których zakres materiału obejmowałby różne dziedziny wiedzy. Do chlubnych wyjątków zaliczyć należy bez wątpienia Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. To prestiżowe przedsięwzięcie, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, w tym roku odbyło się po raz dwudziesty piąty. Uczestnicy biorący w nim udział, muszą opanować wiadomości z tak różnych dziedzin, jak: historia, przyroda, geografia, etnografia czy językoznawstwo. Sprawdzenie wiedzy następuje podczas czterech etapów: szkolnego, powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego. Mimo tak wysoko postawionej poprzeczki, w naszej szkole znalazła się grupa śmiałków gotowa podjąć wyzwanie.

Dziesiątki godzin spędzonych na samodzielnej nauce, spotkaniach stacjonarnych i online pod okiem nauczycieli przygotowujących, zaowocowały dotarciem do etapu wojewódzkiego. Finał Konkursu miał miejsce w środę 2 czerwca. Dziewięcioro uczniów naszej szkoły, reprezentujących klasy III- VI, przystąpiło tego dnia do rozwiązania testu online, składającego się z ponad dwudziestu niełatwych pytań. Wyniki konkursowych zmagań okazały się pomyślne dla następujących osób:

I miejsce: Tymoteusz Kwaśny 5a, Kacper Stawicki 5b, Weronika Bladowska 6c, Agata Stefanek 6f

II miejsce: Aleksandra Bladowska 3c, Filip Bogusz 4b

III miejsce: Wojciech Tabat 3d, Joanna Kaczmarczyk 6c

Tytuł finalisty otrzymał Filip Krawczyk.

Wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego serdecznie gratulujemy sukcesu! Wasza wiedza, pracowitość i wytrwałość niech będą powodem do dumy. Słowa podziękowania i uznania kierujemy również do rodziców, którzy wspierali dzieci w zgłębianiu wiedzy o Wielkopolsce oraz do tych uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę na wcześniejszych etapach, a którym zabrakło nieco szczęścia. Liczymy, że wszyscy miłośnicy Małej Ojczyzny wezmą udział w kolejnej, XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

W imieniu nauczycieli przygotowujących

Lidia Miczyńska