Wychowanie

Wspólną akcją uczniów i nauczycieli była „Rodzina-rodzinie” organizowana przez Centrum Projektów Edukacyjnych, dzięki której szkoła pomogła wielu potrzebującym i uzyskała „Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie”.

Kilkukrotnie realizowaliśmy zadania w ramach programu „Zachowaj trzeźwy umysł” i  programu społecznego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej „Szkoła bez przemocy’.

Współpracujemy z Goślińskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, świetlicą socjoterapeutyczną prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlicą środowiskową „Dom Radości”.

Od kilkunastu lat w naszej szkole odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych służą: psycholog, który między innymi prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców oraz pedagog wykorzystujący w swojej pracy między innymi metodę mediacji.

Klasy zawarły kontrakty, które zawierają wspólnie ustalone zasady zachowania.

Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach tworzą zespoły, które wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy.

Aktywnie działa nasz Samorząd Uczniowski, organizując między innymi konkursy, np. „Coolturalna klasa”, „Promocja dobrych ocen”.

Pomagamy ludziom i zwierzętom uczestnicząc w zbiórce „Pełna miska dla schroniska”, współpracując ze schroniskami dla zwierząt, zbierając zabawki, kasztany, nakrętki.

Uczymy się kulturalnego zachowania w różnych miejscach, dbamy o integrację podczas licznych wspólnych wyjazdów i imprez klasowych.

Uczestniczymy w obchodach świąt państwowych na terenie gminy, w szkole natomiast przygotowujemy apele, audycje i wystawy okolicznościowe.

Współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, uczestnicząc w organizowanych przez niego koncertach, wystawach, konkursach i spotkaniach.

Staramy się włączać w życie szkolne rodziców: działają w Radzie Szkoły i Radzie Rodziców, pomagają w organizacji imprez klasowych, szkolnych, wycieczek i dbają o bazę materialną szkoły (np. remonty sal). Sami wymyślili i sześciokrotnie zrealizowali festyn szkolny „Piknik z Dwójką”, a także napisali i zrealizowali projekt „Pachnące arboretum Dwójki”, dofinansowany w ramach konkursu Banku WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.