Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Podajemy wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: wyniki_etap_szkolny_wkh_strona