Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Podajemy wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego: wyniki_etap_szkolny_wkjp_strona