Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego

Ogłaszamy wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego: wyniki_etap_szkolny_wkwf_na_stronę

Gratulujemy!