Zrobiło się jesiennie…

Prace uczniów z klasy piątych wykonane na lekcjach techniki z wykorzystaniem różnych rodzajów papieru.