„Zróbmy Wynik!”

„Zróbmy Wynik!” – to hasło kampanii edukacyjnej dla młodzieży, a jednocześnie
spotkania online organizowanego przez Fundację Miasto i Lecturus, spin-off
Uniwersytetu Warszawskiego, dedykowanego rodzicom uczniów klas ósmych i
maturalnych.

„Zróbmy Wynik!” więcej informacji