Dokumenty

W zakładce Szkoła/Dokumenty zostały zamieszczone dokumenty szkolne:
regulamin porządkowy: REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

zasady wewnątrzszkolnego oceniania – ROZDZIAŁIII_zasady_oceniania

Statut – cały dokument – STATUT_SP2_2017