Dokumenty

W zakładce Szkoła/Dokumenty zostały zamieszczone dokumenty szkolne:
regulamin porządkowy: http://sp2.murowana-goslina.pl/wp-content/uploads/2012/01/regulamin_porz%C4%85dkowy.pdf

statut http://sp2.murowana-goslina.pl/wp-content/uploads/2012/01/STATUT_SP2_22_11_17.pdf